Kuka

Puuttuva palanen

Asioiden jäsentäminen, selkiyttäminen, olennaisen löytäminen ja niistä kommunikointi on minulle luontaista. Osaan kuvata monimutkaiset asiat ymmärrettävässä muodossa ja saan kaikki mukaan tekemiseen. Olen kerännyt johtamiskokemusta erilaisista työprojekteista, taistelupartion vetämisestä Pohjois-Afganistanissa ja Partiosta kotoisissa maisemissa. Kaikki vaativat omanlaistaan toimintatapaa ja viestintää onnistuakseen.

Olen toiminut projektipäällikkönä niin toimittajan kuin myös asiakkaan puolella. Olen vetänyt asiakkaalla 3 vuoden hankkeen, jossa muutettiin useita tietojärjestelmiä tulorekisteriaikaan usean toimittajan toimesta, vetänyt yli 10 kappaletta usean sovelluksen ylläpitoprojektia sekä koordinoinut sovelluspalvelimien ja tietokantojen tasonnostoja.

Osaan olla kova luu, mutta mieluummin henkilö, joka mahdollistaa kaikkien onnistumiseen. Pystyn toimimaan sekä teknisten toimijoiden kuin myös liiketoiminnan edustajien kanssa ja luomaan kokonaisuudesta yhteisen näkemyksen. Viimeisten projektien yhteydessä olen myös valmentanut PO:ita toimimaan roolissaan.

Omaan tuotekehityskokemusta useista yrityksissä ja yrityksien oman liiketoiminnan kehittämistä. Olen toteuttanut Agilen, palvelumallin ja lean- ajattelun sovittamisia ja jalkauttamisia erilaisiin organisaatioihin ja toimintoihin. Kuhunkin tarpeen mukaan.

Minulla on 20 vuoden kokemus ohjelmistotuotannosta monissa eri rooleissa niin toimittajan kuin asiakkaan puolella. Lähtien liiketoiminnallisen tarpeiden hahmottamisesta järjestelmän tuotantoon vientiin saakka. Tekniikkaa todelliseen tarpeeseen. Asiakkailla olen tarvittaessa toiminut muiden roolien rinnalla esimerkiksi J2EE-järjestelmien arkkitehtinä.

Olen opiskellut käyttäjälähtöistä tuote- ja palvelukehitystä YAMK:ssa ja olen kerännyt useita vuosia käytännön projektikokemusta käyttäjien ja asiakkaiden ymmärtämisestä. Viimeisimmässä projektissani eräs loppukäyttäjä totesi minun edustavan järjen ääntä ja ymmärtävän heidän todellisen tarpeensa.

 ”Jukka on tehnyt pitkään yhteistyötä Arekin kanssa hyvin monenlaisissa hankkeissa, aina ylläpitotöiden koordinoinnista ja arkkitehtuuritöistä laajojen projektien vetotehtäviin ”

Satu Koskinen, teknologiajohtaja, Arek Oy