Referenssit

Onnistumisia

2021

Teneo: Asiakkaalle uuden käyttövaltuushallinnan valmistelu tuotantoon

Pitkittyneen ja ongelmissa olevan projektin haltuunotto ja uudelleenorganisointi. Työt maaliin uuden aikataulun mukaan. Toimittajan perehdytys asiakkaan toimintatapoihin.

2020

 Teneo: Asiakkaan testimateriaalinhallinnan uudistus

Uusi gdpr-säännösten mukainen testimateriaalinhallinta. Arkkitehtuurin modernisointi sekä jatkokehityksen  mahdollistaminen. Testauksen asiantuntijan onnistunut valmennus toimimaan järjestelmän PO-roolissa.

2020

Teneo: Asiakkalle sähköisen allekirjoituksen ratkaisu korona-kriisin keskellä. 

Ratkaisuvaihtoehtojen selvitys, integrointi asiakkaan muihin järjestelmiin ja käyttäjien tuki

2019

Teneo: Tupas-luopuminen pikavauhdilla

Kolmen kuukauden projekti, jossa Tupas korvattiin onnistuneesti uudella tunnistautumisella. Töiden organisointi niin, että osapuolien tehokas työskentely oli mahdollista.

2019

Teneo: Työeläkealan yhteiset tietojärjestelmät tulorekisteri aikaan onnistuneesti

Yli kolmen vuoden ja yli 10 miljoonan hanke. Useita alihankkeita ja toimittajia. Laaja käyttöönotto aikataulussa, jonka jälkeen ei liiketoimintaa estäviä häiriötä. Hankkeessa mukana olleet työkykyisiä ja väleissä myös työn valmistuttua.

2016

Polunlöytäjä: Laaja tasonnostohanke

Sovellus-ja tietokantapalvelimen tasonnosto kiireisellä aikataululla useisiin järjestelmiin laki- ja ylläpitomuutoksien rinnalla.

2014

Polunlöytäjä: Asiakkaan vieminen muutosten keskeltä Leanin pariin 

Uudenlaiset kommunikaatiotavat. Kerääntynyt kehitystarpeet backlogiksi toimittajankin ymmärtämään muotoon. Asiakkaalle keinot ymmärtää projektien ja tuotannon tilannekuva ja muuttaa toimintaa tarpeen mukaan. PO valmennusta.

2013

Arek: Palvelumallin jalkauttaminen 

Arekilla otettiin käyttöön ITIL-prosessit. Autoin työssäni muokkaamaan käytänteitä toimivaksi ja jalkautin mallia osaksi jokapäiväistä toimintaa.  Uuden toimittajan perehdyttäminen kehitystyöhön.

2012

Logica: Työeläkealan palveluväylän rakentaminen 

Määrittelin ja testasin palveluväylää. Asiakastestissä kaksi kosmeettista virhettä.

2011

Logica: Riidoista yhdessä tekemiseen 

Kriisiytynyt projekti, jossa lakimiehet paikalla. Autoin käynnistämään asiakkaan ja toimittajan välisen vuorovaikutuksen osallistavilla menetelmillä. Löytyi yhteinen tahto, kieli ja tavoite.

2010

Koodaripalvelut.com: Oma tuotekehitys käyntiin 

Kollegoiden palo ja innostus mentoroinnin seurauksena. Yrityksen johdon näkemys saatiin kirkastettua tavoitteeksi ja syntyi youritprofile.com palvelu.