2013

Arek: Palvelumallin jalkauttaminen 

Arekilla otettiin käyttöön ITIL-prosessit. Autoin työssäni muokkaamaan käytänteitä toimivaksi ja jalkautin mallia osaksi jokapäiväistä toimintaa.  Uuden toimittajan perehdyttäminen kehitystyöhön.