2021

Teneo: Asiakkaalle uuden käyttövaltuushallinnan valmistelu tuotantoon

Pitkittyneen ja ongelmissa olevan projektin haltuunotto ja uudelleenorganisointi. Työt maaliin uuden aikataulun mukaan. Toimittajan perehdytys asiakkaan toimintatapoihin.